Автогара Мездра - Моравица - Руска Бела - Магазин Идея - Химко - МБАЛ "Христо Ботев" - Ахат - Космос - Автогара Враца

Понеделник - Петък
6:40, 7:30, 8:10, 9:30, 11:10, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30 часа

Събота - Неделя
8:10, 12:30, 18:30 часа

РАЗПИСАНИЕТО Е ОБНОВЕНО ОТ 19.09.2022г.

Автогара Враца - Космос -  Ахат - МБАЛ "Христо Ботев" - Химко - Магазин Идея - Руска Бела - Моравица - Автогара Мездра

Понеделник - Петък
7:50, 8:50, 10:30, 11:50, 13:10, 14:50, 16:30, 17:50, 19:20 часа

Събота - Неделя
8:50, 13:10, 19:10 часа

РАЗПИСАНИЕТО Е ОБНОВЕНО ОТ 19.09.2022г.

Мездра - Враца
Автогара Мездра - Моравица - Руска Бела - Магазин Идея - Химко - МБАЛ "Христо Ботев" - Ахат - Космос - Автогара Враца
8:10, 12:30, 18:30 часа

Враца - Мездра
Автогара Враца - Космос -  Ахат - МБАЛ "Христо Ботев" - Химко - Магазин Идея - Руска Бела - Моравица - Автогара Мездра
8:50, 13:10, 19:10 часа

 

НЕ ПЪТУВА
 

 

 


 

НЕ ПЪТУВА
 

 

 

НЕ ПЪТУВА